Zoznam periodík

Zoznam periodík

Zoznam periodík predstavuje časť fondu knižnice zameranú na tituly periodickej tlače (seriály). Zobrazujú sa v ňom bibliografické záznamy titulov a z tohto prostredia je možné pridávať nové záznamy alebo upravovať súčasné. V príspevku sa venujeme nasledovným častiam:

Prístup k zoznamu periodík knižnice je možný nasledujúcimi spôsobmi:

 • z pracovnej plochy odklikom z ponuky Periodiká – časti Zoznam periodík,
 • z hornej lišty z ponuky Zoznamy > Zoznam periodík.

Prostredie zoznamu

Nižšie sa nachádza pohľad na hlavnú stránku zoznamu periodík (v režime zobrazenia „Zoznam“).

Zoznam záznamov Infogate

Stránka sa skladá z niekoľkých blokov:

 1. filtrovanie – celá ľavá strana stránky,
 2. informačno navigačné záhlavie – pod hornou lištou,
 3. zoznam záznamov – ústredná časť stránky,

Filtrovanie

Filtrovanie zoznamu periodík

V zozname záznamov je v ľavej časti blok pre filtrovanie. Filtrovať môžete dvomi spôsobmi, a to buď vpísaním hľadaného textu do okna pre hľadanie (hľadanie vo výsledkoch), alebo zvolením jednej či viacerých kategórií hľadaných údajov.

Kategóriami údajov sú:

 • Jazyk dokumentu
 • Kľúčové slová
 • Rok vydávania

Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Informačno navigačné záhlavie

Filtrovanie

Informácia o všetkých použitých hodnotách pri spresnení hľadania. Filtrované výrazy sa neukladajú do histórie hľadania. Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Stránkovanie

Stránkovanie sa nachádza nad, aj pod zoznamom záznamov novín a časopisov. Zvýraznená je vždy aktuálna strana. Listovať medzi stranami sa dá kliknutím na číslo, zvolením šípky vľavo alebo vpravo, alebo sa presunúť na začiatok zoznamu a na koniec zoznamu.

stránkovanie

Zoznam titulov periodickej tlače – seriáloch

Hlavnú časť tela stránky tvorí zoznam titulov periodík. Nad ním sa nachádzajú funkcie na úpravu zobrazenia zoznamu.

Počet záznamov

Voľba počtu zobrazených záznamov na stránku. Preddefinovaná je hodnota zobrazenia 20. záznamov na stránku.

Zoradenie záznamov

Všetky nájdené záznamy, teda nielen tie aktuálne zobrazené na stránke, je možné zoradiť podľa viacerých kritérií.

1. Podľa relevancie: relevancia sa vypočítava podľa nájdenej zhody hľadanej hodnoty či hodnôt.

2. Podľa názvu zostupne: podľa názvu periodík od posledného písmena Zet.

! Zoraďovanie pracuje tak, že po Zet nasledujú čísla zoradené od najvyššej hodnoty po 0 !

3. Podľa názvu vzostupne: podľa názvu seriálu od 0, resp. A.

! Zoraďovanie pracuje tak, že čísla sú zoradené od 0 po najvyššiu hodnotu v zozname ešte pred písmenom A !

4. Podľa roku vydania zostupne: Podľa roku vydania od najaktuálnejšieho. Ak je napr. aktuálny rok 2018, tak zoznam bude začínať titulmi s rokom vydania 2018.

5. Podľa roku vydania vzostupne: Podľa roku vydania od najskôr uvedeného.

Zobrazenie zoznamu periodík

Je niekoľko spôsobov, ako sa môže zoznam zobrazovať, a to ako Zoznam, Mriežka alebo Obálky titulov.

Zoznam – záznamy novín a časopisov (seriálov) sa zobrazujú v riadkoch pod sebou. Súčasťou takéhoto záznamu je

 • obálka titulu, ak periodikum nemá obálku, môžete ju skúsiť pridať. Pozrite si návod ako pridať obálku.
 • názov, šéfredaktor, rok vydania, vydavateľ,
 • anotácia (ak existuje),
 • hodnotenie,
 • multimédiá (ak existujú). Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá.
 • počet Voľných / Požičaných exemplárov, ktoré sa zobrazia v zelenej resp. červenej bubline. Kliknutím na bublinu je obsluha presmerovaná do detailu záznamu – záložky Výpožičky, kde rýchlo zistí, komu je titul požičaný.
 • ikona editácie titulu / exemplárov (zobrazí modálne okno, v ktorom je možné upravovať exempláre)
 • ikonka Rezervácie / objednania. Slúži na vytvorenie objednávky alebo rezervácie pre konkrétneho čitateľa. Funkcia je podmienená jej povolením v nastaveniach,
 • ikonka Koša. Umožní zmazať záznam o dokumente, ale iba v prípade, ak nie je požičaný, resp. k nemu neexistujú žiadne exempláre.

Revidované vo verzii IG 4.3.2