Pracovná plocha exemplárovej knižnice – Biblib – je prostredie, z ktorého máte k dispozícii všetky funkcie. 

Pracovná plocha Exemplárovej knižnice

Na pracovnej ploche môžeme vidieť niekoľko základných blokov:

 1. horné menu – tmavá lišta v hornej časti stránky,
 2. ľavé bočné menu – celá ľavá časť stránky,
 3. navigačná lišta – pod hornou lištou, poskytuje informáciu, kde sa nachádzate,
 4. univerzálne vyhľadávacie pole – vyhľadávanie prebieha v prostredí Biblib vašej knižnice, vyhľadávať môžete podľa viacerých kritérií,
 5. štatistiky za celé obdobie – farebne odlíšené štatistiky kníh, čitateľov, výpožičiek a upomienok, ktoré máte v rámci svojej knižnice,
 6. telo pracovnej plochy – rýchly prístup k blokom Výpožičky, Katalóg, Administratíva a k ich funkciám,
 7. päta stránky – dolná tmavá časť stránky, obsahujúca odkazy.

Horné menu

Horné menu exemplárovej knižnice má niektoré položky rovnaké ako v neexemplárovej knižnici  – Profil knižnice, Pracovná plocha, Vyhľadávacie pole, Mriežka, Prihlásenie, Podpora.

Rozdielne sú položky:

 • Zoznamy – tie sú v prostredí pracovnej plochy exemplárovej knižnice obohatené o prístup k zoznamu čitateľov a zoznamu exemplárov.
 • Ikona kolieska – prístup k výstupom a výkazom knižnice, načítanie do revízie a kontrola revízie.

Ľavé menu

V ľavom menu nájdeme funkcie:

Navigačná lišta

Navigačná lišta má informatívny charakter. Vďaka nej vždy viete, kde v prostredí sa momentálne nachádzate. Ak sa nachádzate na pracovnej ploche zobrazovať sa bude Pracovná plocha. Ak sa budete napríklad nachádzať v prostredí pre nastavenie generátorov kódov, bude sa zobrazovať Nastavenie generátorov kódov.

Lišta má výlučne informatívny charakter, nie je klikateľná, čo znamená, že vás nikam nepresmeruje.

Univerzálne vyhľadávacie pole

Pole umožňuje vyhľadávať nielen knihy vo vašej knižnici, ale aj čitateľov. Vyhľadávať môžete podľa viacerých kritérií:

 • čiarového kódu čitateľa,
 • čísla preukazu čitateľa,
 • priezviska čitateľa,
 • názvu knihy,
 • čiarového kódu knihy,
 • prírastkového čísla knihy.

! Čitateľa môžete vyhľadávať podľa čiarového kódu, čísla preukazu a priezviska. Po vyhľadávaní sa zobrazí výpožičná karta čitateľa. !

! Hľadaním podľa čiarového kódu alebo prírastkového čísla požičanej knihy, zobrazíte výpožičnú kartu čitateľa, ktorý má danú knihu vypožičanú. Vo výpožičnej karte môžete dokument priamo vrátiť!

! Hľadaním podľa čiarového kódu alebo prírastkového čísla voľnej knihy, zobrazíte detail knihy. !

Telo pracovnej plochy

Ústrednú časť pracovnej plochy tvoria bloky základných funkcií, ktoré umožňujú rýchly prístup.

Bloky rýchleho prístupu sú rovnaké ako v neexemplárovej knižnici, avšak v jednotlivých blokoch sú pridané niektoré odlišné funkcie.

Výpožičky

Pridanou funkciou je:

Zoznam čitateľov – zoznam čitateľov, ktorých máte pridaných vo vašej knižnici. V tomto zozname vidíte základné údaje o čitateľoch, môžete filtrovať záznamy o nich a dostať sa k ďalším funkciám, ktoré môžete pri jednotlivých čitateľoch vykonávať.

Pridať čitateľa – zobrazí sa okno s formulárom pre pridanie nového čitateľa.

Katalóg

Zoznam exemplárov – zoznam exemplárov vašej knižnice so základnými informáciami, informáciami o stave exemplára (t.j. požičaný, voľný a pod.), a možnosťou záznam exempláru upraviť alebo odstrániť.

Výstupy – priestor pre generovanie výstupov, napríklad prírastkového alebo úbytkového zoznamu.

Administrácia

Nastavenie inštitúciedostanete sa do ponuky pre nastavenie parametrov a údajov o knižnici.

Profil inštitúcie – zobrazí profilovú stránku

Prehľad odoslaných správpredstavuje zoznam hromadných emailov odoslaných knižnicou s možnosťou vytvorenia nového

Štatistiky za celé obdobie

Štatistiky za celé obdobie

V jednotlivých farebných blokoch môžete vidieť štatistiky za celé obdobie. Máte tak prehľad o naplnenosti jednotlivých skupín údajov vo vašej knižnici.

Zobrazované sú základné skupiny údajov:

Knihy – koľko záznamov titulov kníh s aspoň jedným aktívnym exemplárov máte pridaných v zozname kníh vašej knižnice. Po kliknutí na príslušný blok sa dostanete zo Zoznamu kníh vašej knižnice.

Aktívnych exemplárov – počet prírastkov, ktoré tvoria váš fond a nie sú úbytkované. Po kliknutí na blok vás systém presmeruje do Zoznamu exemplárov

Čitatelia – počet aktívnych čitateľov (s aktívnou registráciou) vašej knižnice. Po kliknutí na blok sa dostanete do Zoznamu čitateľov.

Výpožičky – počet výpožičiek, v stave požičané alebo prolongované. Po kliknutí na tento blok sa dostanete do Zoznamu aktuálne požičaných (vrátane upomienok).

Upomienky – počet výpožičiek, na ktoré je vydaná upomienka. Po kliknutí na tento blok sa dostanete do Zoznamu všetkých upomienok.

Päta stránky

V päte stránky Infogate sa nachádzajú všetky dostupné informácie ohľadom prevádzky stránky:

Revidované vo verzii IG 4.2.00