Pracovná plocha neexemplárovej knižnice – Biblib – je prostredie, vďaka ktorému má knižnica k dispozícii všetky funkcie, ktoré je možné v Biblib využívať.

Zoznam záznamov Infogate

Na pracovnej ploche môžeme vidieť niekoľko základných blokov:

 1. horné-menu – tmavá lišta v hornej časti stránky,
 2. ľavé bočné menu – celá ľavá časť stránky,
 3. navigačná lišta – pod hornou lištou, poskytuje informáciu, kde sa nachádzate,
 4. telo pracovnej plochy – ústredná časť stránky,
 5. päta stránky – dolná tmavá časť stránky, obsahujúca odkazy.

Horné menu

Horné menu obsahuje:

 • Profil inštitúcie – zobrazuje sa ako ikona domu a skratka názvu vašej knižnice. Stlačením tejto funkcie sa dostanete na stránku profilu so základnými informáciami o knižnici (názov knižnice, o nás, poznámky, kontaktné údaje, otv8racie hodiny).
 • Zoznamy – z tohto miesta sa môžete rýchlo dostať k zoznamu kníh alebo k zoznamu výpožičiek.
 • Pracovná plocha – pomocou tohto tlačidla je možné sa vždy, z ktoréhokoľvek prostredia v Biblib dostať na pracovnú plochu vašej knižnice.
 • Vyhľadávacie pole – dovoľuje vyhľadávať knihu podľa viacerých kritérií (názov, autor, ISBN a pod). Prioritne je vyhľadávanie realizované v Biblib.
 • Mriežka – ponuka Infogate, prostredníctvom ktorej sa z ktorejkoľvek podstránky vašej knižnice dostanete do ostatných prostredí, ako napr. Infogate, Mylib, Bazár.
 • Prihlásenie – konto, pod ktorým ste prihlásený. Z tohto miesta sa tiež môžete odhlásiť, príp. spraviť zmeny v nastaveniach konta. Ak ešte nemáte používateľský účet, z totho miesta budete presmerovaný na registráciu.
 • Podpora – pomocou funkcie Podpora sa po odkliknutí dostanete do prostredia informácií o aplikáciách, návodov, často kladených otázok a video návodov. (Tu sa práve nachádzate.).

! Na pracovnej ploche exemplárovej knižnice sa niektoré z funkcií odlišujú. Viac informácií nájdete v článku Exemplárová knižnica a jej pracovná plocha !

Ľavé bočné menu

V ľavej časti pracovnej plochy Biblib sa zhora dole v tejto časti nachádzajú:

 • Náhľadový obrázok – zástupný obrázok, ktorý sa zobrazuje na pracovnej ploche a na stránke so základnými údajmi o knižnici. Tento obrázok môžete buď ponechať predvolený, alebo ho môžete zmeniť. Viac o nastavení obrázka nájdete v článku Nastavenie neexemplárovej inštitúcie.
 • Pracovná plocha – tlačidlo pracovná plocha sa bude zobrazovať v každom prostredí. Pokiaľ sa nachádzate kdekoľvek, na ktorejkoľvek podstránke Biblib prostredia, stlačením tohto tlačidla sa dostanete späť na pracovnú plochu.
 • Zoznam kníh – otvorí sa zoznam kníh, ktoré máte pridané vo vašej knižnici, odkiaľ je možné knihy pridávať, vypožičiavať, filtrovať a pod.
 • Zoznam výpožičiek – zobrazí sa evidencia všetkých výpožičiek aj upomínaných.
 • Nastavenie inštitúcie – všetky nastavenia, ktoré je možné v prostredí Biblib o vašej inštitúcii / knižnici nastaviť.

! Každej časti sa venujeme v samostatných článkoch, na prechod k týmto článkom je potrebné kliknúť na názov časti (vyznačený zelenou) !

Navigačná lišta má informatívny charakter. Vďaka nej vždy viete, kde v prostredí sa momentálne nachádzate. Ak sa nachádzate na pracovnej ploche zobrazovať sa bude Pracovná plocha. Ak sa budete napríklad nachádzať v prostredí pre nastavenie generátorov kódov, bude sa zobrazovať Nastavenie generátorov kódov.

! Lišta má výlučne informatívny charakter, nie je klikateľná, čo znamená, že vás nikam nepresmeruje !

Pracovná plocha

Ústrednú časť pracovnej plochy tvoria bloky základných funkcií, ktoré umožňujú rýchly prístup.

Vidieť môžeme tieto bloky:

Výpožičky – umožňuje rýchly prístup k:

 • Zoznamu výpožičiek – evidencia všetkých výpožičiek a upomienok, ktoré ste vo svojej knižnici vykonali.
 • Štatistiky/výkazy

Katalóg – umožňuje prístup k:

 • Zoznamu kníh – všetky knihy, ktoré máte pridané vo svojej knižnici. Z tohto prostredia s nimi môžete ďalej pracovať, pridávať knihy,vypožičiavať, filtrovať, zoraďovať a pod..
 • Pridať knihu – zrýchlený prístup k pridaniu knihy do Biblib. Otvorí sa hneď okno na vyhľadanie knihy v Infogate.

Administrácia – prístup k základným nastaveniam, ktoré môžete v rámci svojho účtu vykonávať:

 • Nastavenia inštitúcie – možnosť doplnenia, príp. zmeny nastavení, presnejšie základných údajov, kontaktných údajov, informácií o inštitúcií, zvolený profil knižnice, kalendár a nastavenia notifikácií.
 • Profil inštitúcie – presmerovanie na stránku profilu knižnice so základnými informáciami o konkrétnej inštitúcii (názov, o nás, poznámky, kontaktné údaje, otváracie hodiny).
 • Návody a postupy – základné návody a postupy s pomôckami pre správu inštitúcie.

Pozor! Na pracovnej ploche exemplárovej knižnice sa niektoré z funkcií odlišujú. Viac informácií nájdete v článku Exemplárová knižnica a jej pracovná plocha.

Päta stránky

V päte stránky Infogate sa nachádzajú všetky dostupné informácie ohľadom prevádzky stránky:

Revidované vo verzii IG 3.22.05