Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli InfoGate

Označením voľby dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti SVOP, spol. s r. o., Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava, a to:

a) v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, pohlavie, poloha, avatar,
b) za účelom registrácie a používania niektorých funkcií katalógu kníh Infogate a jeho súčastí Moja knižnica Mylib a Biblib,
c) po dobu neurčitú, do odvolania,
d) som si vedomý/á toho, že tento súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné v nastavení používateľského konta a vedie k zrušeniu konta.

Pravidlá ochrany osobných údajov pri zasielaní noviniek emailom (newsletter)

Prihlásením na odber marketingových emailov dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu:

  • emailová adresa,
  • meno, priezvisko

spoločnosti SVOP, spol.s r.o. za účelom prijímania noviniek, ponúk, súťaží a iných marketingových aktivít.

Spoločnosti SVOP, spol.s r.o. udeľujete súhlas so zhromažďovaním anonymizovaných údajov o Vašej interakcii s takýmto emailom, a to za účelom skvalitňovania služieb v rozsahu: dátum a čas kliknutia na odkaz. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

! Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na link v spodnej časti každého doručeného informačného emailu alebo v nastaveniach používateľského konta. !