Aby ste zaplnili váš zoznam kníh, je potrebné najprv knihy vložiť do zoznamu. Môžete knihy dohľadať alebo vytvoriť im nové záznamy.

Miesta pre pridanie knihy

Funkcia pre pridanie knihy je prítomná na troch miestach:

 • cez rýchly prístup z pracovnej plochy, blok katalóg (pridať knihu),
v ľavom menu (zoznam kníh), cez funkciu Vyhľadať a pridať knihu
 • v detaile už existujúceho záznamu knihy.

Vyhľadať a pridať knihu

Ako sme spomenuli vyššie, pri založení knižnice je váš zoznam kníh prázdny. Knihy môžete pridať do zoznamu / katalógu dvomi spôsobmi:

! Vždy dajte prednosť vyhľadaniu knihy. Predídete tak vytváraniu duplicít !

Vyhľadanie knihy v katalógu knižnice

Pre vyhľadanie knihy , ktorú chcete pridať do vášho zoznamu kníh, použite funkciu Vyhľadať a pridať knihu. Po spustení vyhľadávania môžu nastať tri situácie:

 1. kniha sa nenachádza vo vašom zozname kníh, ale našla sa v katalógu Infogate,
 2. kniha sa našla vo vašom zozname kníh a teda sa našla aj v katalógu Infogate,
 3. kniha sa nenachádza ani v katalógu Infogate.

Rozlíšenie medzi dvomi vyhľadávaniami nájdete v tele zoznamu v jeho hornej časti, a to ako dve záložky:

 • Výsledok hľadania – skratka vašej knižnice
 • Výsledok hľadania – Infogate

Výsledok hľadania – záhlavie

Pod záložkou, v tzv. záhlaví tela zoznamu záznamov, sa zobrazujú tieto údaje:

 • počet nájdených záznamov vo vašej knižnici,
 • v záložke knižnice je ponuka pre vyhľadanie v katalógu Infogate – budete presmerovaní na vedľajšiu záložku Výsledok hľadania – Infogate,
 • hľadaný výraz,
 • tlačidlo na zrušenie hľadania – zobrazí sa plný katalóg knižnice (teda bez zúženia po vyhľadávaní).

Riadok pre nastavenie rôzneho zobrazenia popisujeme v článku Zoznam kníh, zoznámte sa s prostredím.

Pridanie knihy z výsledku hľadania

Ak ešte nemáte hľadanú knihu vo svojom fonde, zobrazuje sa v pravej časti záznamu zelená ikona Plus pre pridanie záznamu do vašeho fondu.

Hneď po kliknutí na ikonu Plus sa zobrazí okno pre úpravu vlastností titulu. Až po uložení údajov v tomto okne bude kniha pridaná do vašeho zoznamu kníh.

Záznam knihy, ktorú už máte pridanú do vašej knižnice, nebude obsahovať ikonu plus, ale ikonu BL a ikonu ceruzky.

Ikona BL – je informačná a oznamuje, že kniha je už pridaná vo vašej knižnici.

Ikona ceruzky – znamená, že môžete upravovať vlastnosti titulu.

! Po naplnení knižnice požadovanými titulmi už môžete na vyhľadávanie využívať aj univerzálne pole v hornej lište. Toto pole vyhľadáva primárne vo vašom zozname kníh vašej knižnice !

Pridanie knihy z pracovnej plochy

Pridať knihu môžete aj cez odkaz na pracovnej ploche.

Po kliknutí na odkaz sa otvorí okno pre vyhľadanie knihy Vyhľadať knihu, aby sa predišlo vytváraniu duplicít. Po nájdení, ale aj nenájdení zhody, budete presmerovaný do zoznamu záznamov po vyhľadaní.

V prípade nenájdenia zhody sa zobrazí táto obrazovka:

Pridanie knihy z detailu záznamu

Funkcia je dostupná v detaile záznamu pod obálkou knihy.

Po pridaní do knižnice sa text tlačidla zmení na Odobrať z knižnice XY.

Zároveň pribudne v detaile aj záložka Knižnica, kde môžete editovať vlastnosti knihy.

Spolu s touto zmenou sa aj naplní obsah záložky Dostupnosť. Keďže sa však jedná o bez exemplárovú knižnicu, údaje o exemplároch nebudú vyplnené.

Úprava vlastností knihy

Ak chcete pridať knihy zo zoznamu výsledkov pomocou ikony plus, po kliknutí na plus sa otvorí formulár na úpravu vlastností titulu.

! Údaje môžete vyplniť hneď alebo sa k nim viete vrátiť aj neskôr !

Umiestnenie 

Predstavuje popis miesta, miestnosti, budovy, kde je titul uložený (napríklad: študovňa, sklad, kancelária a pod.) Po vpísaní je potrebné pre potvrdenie stlačiť klávesu ENTER. Pri ďalšom použití toho, istého umiestnenia si systém vaše umiestnenie zapamätá a nabudúce po zadaní aspoň dvoch znakov vám ponúkne predtým použité umiestnenie. Pri jednom titule môžete pridávať len jedno umiestnenie.

Polička 

Napríklad tretí regál, prvá polička a pod. Pre potvrdenie stlačiť klávesu ENTER. Pri ďalšom použití toho, istého označenia si ho systém zapamätá a nabudúce po zadaní aspoň dvoch znakov vám ho ponúkne. Pri jednom titule môžete pridávať len jedno označenie.

Prírastkové číslo

Zadajte prírastkové číslo alebo čísla danej knihy. Je možné zadať viacero čísel, oddeľujte ich bodkočiarkou.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka. Maximálny počet znakov tejto poznámky je 150.

Po vyplnení údajov pre ich uloženie stlačte OK, pre zrušenie stlačte Zrušiť.

Vyplnené údaje sa potom prejavia v detaile knihy, v záložke Knižnica, odkiaľ ich viete kedykoľvek upravovať.

Vytvorenie nového záznamu

Ak ste sa presvedčili, že záznam ešte neexistuje v katalógu Infogate, môžete vytvoriť nový záznam knihy.

Takto je možné knihu vytvoriť len ľavého menu Vytvoriť novú knihu. po klinutí na tlačidlo sa zobrazí jednoduchý formulár. Ak však potrebujete vyplniť viac údajov, máte k dispozícii rozšírený formulár, a to kliknutím na tlačidlo Použiť podrobnejší formulár.

! Pamätajte, po uložení sa záznam stáva súčasťou katalógu Infogate a aj po jeho vymazaní z vašeho fondu už záznam ako taký ostáva k dispozícii aj pre ostatných používateľov !

Revidované vo verzii IG 3.22.05