Princíp pridávania knihy do exemplárovej knižnice je jednoduchý a intuitívny. V článku sa zameriavame najmä na pridávanie kníh, ale aj exemplárov do knižnice.

Miesta pre pridanie knihy

V prostredí exemplárovej knižnice môžete k vyhľadaniu a následnému pridaniu knihy pristupovať rôznymi cestami

 • z pracovnej plochy vašej knižnice v časti katalóg pomocou funkcie Pridať knihu.
 • Zo zoznamu kníh vašej knižnice, vľavo hore v zozname kníh cez funkciu Vyhľadať a pridať knihu. Ak ste ešte nepridali žiadnu knihu, váš zoznam bude zatiaľ prázdny.
 • V detaile knihy pomocou funkcie Pridať do knižnice umiestnenej pod obálkou knihy.

Vyhľadať a pridať knihu

Ako sme spomenuli vyššie, pri založení knižnice je váš zoznam kníh prázdny. Knihy môžete pridať do zoznamu / katalógu dvomi spôsobmi:

 • vyhľadaním knihy – dohľadaním z existujúcej databázy kníh Infogate. Vyhľadávať môžete podľa názvu, autora, ISBN,
 • vytvorením nového záznamu knihy – ak ste v predchádzajúcom kroku nenašli vašu knihu, môžete veľmi jednoducho vytvoriť nový záznam vašej knihy.

! Pri pridávaní kníh skúste vždy najskôr knihu vyhľadať. Ak v databáze Infogate už záznam k danej knihe existuje môžete ho len prebrať, prípadne aj upraviť a nemusíte vytvárať nový !

Vyhľadať a pridať knihu

Pre vyhľadanie knihy , ktorú chcete pridať do vášho zoznamu kníh, použite funkciu Vyhľadať a pridať knihu. Po spustení vyhľadávania môžu nastať tri situácie:

 • kniha sa nenachádza vo vašom zozname kníh, ale našla sa v katalógu Infogate,
 • kniha sa našla vo vašom zozname kníh a teda sa našla aj v katalógu Infogate,
 • kniha sa nenachádza ani v katalógu Infogate.

Rozlíšenie medzi dvomi vyhľadávaniami nájdete v tele zoznamu v jeho hornej časti, a to ako dve záložky:

 • Výsledok hľadania – skratka vašej knižnice:
 • Výsledok hľadania – Infogate:

Výsledok hľadania – záhlavie

Pod záložkou, v tzv. záhlaví tela zoznamu záznamov, sa zobrazujú tieto údaje:

 • počet nájdených záznamov vo vašej knižnici,
 • v záložke knižnice je ponuka pre vyhľadanie v katalógu Infogate – budete presmerovaní na vedľajšiu záložku Výsledok hľadania – Infogate,
 • hľadaný výraz,
 • tlačidlo na zrušenie hľadania – zobrazí sa plný katalóg knižnice (teda bez zúženia po vyhľadávaní).

Riadok pre nastavenie rôzneho zobrazenia popisujeme v článku Zoznam kníh, zoznámte sa s prostredím.

Pridanie knihy z výsledku hľadania

Ak ešte nemáte hľadanú knihu vo svojom fonde, zobrazuje sa v pravej časti záznamu zelená ikona Plus pre pridanie záznamu do vašeho fondu.

Následne sa otvorí okno Úprava exemplárov.

Ak chcete len pridať knihu do knižnice, ale nechcete hneď pridávať exempláre, zvoľte Pridať titul do knižnice a nepridávať exempláre. Exempláre môžete dodatočne kedykoľvek pridať v detaile knihy v záložke Exempláre.

! Ak chcete rovno pridávať aj exempláre, zvoľte možnosť Pridať exemplár. Popisu o pridávaní exemplárov sa venujeme podrobnejšie v samostatnom článku Pridávanie exemplárov !

Po pridaní knihy do knižnice sa zmena prejaví aj v zozname:

Záznam knihy, ktorú už máte pridanú do vašej knižnice, nebude obsahovať ikonu plus, ale ikonu BL a ikonu Ceruzka.

Ikona BL – je informačná a oznamuje, že kniha je už pridaná vo vašej knižnici.

Ikona Ceruzka – znamená, že môžete upravovať vlastnosti titulu.

! Po naplnení knižnice požadovanými titulmi už môžete na vyhľadávanie využívať aj univerzálne pole v hornej lište. Toto pole vyhľadáva primárne vo vašom zozname kníh vašej knižnice !

Pridanie knihy z pracovnej plochy

Pridať knihu môžete aj cez odkaz na pracovnej ploche.

Po kliknutí na odkaz sa otvorí okno pre vyhľadanie knihy Vyhľadať knihu, aby sa predišlo vytváraniu duplicít. Po nájdení, ale aj nenájdení zhody, budete presmerovaný do zoznamu záznamov po vyhľadaní.

V prípade nenájdenia zhody sa zobrazí táto obrazovka:

Pridanie knihy z detailu

Funkcia je dostupná v detaile záznamu pod obálkou knihy.

Ako vidieť na obrázku nižšie, záložka Dostupnosť v detaile sa pridaní knihy do knižnice zmenila. Zároveň pribudla záložka Exempláre na editáciu exemplárov danej knihy. Téme exemplárov sa venujeme v samostatnom článku Pridávanie exemplárov.

! Po pridaní knihy do knižnice nemusíte hneď riešiť exempláre, môžete sa k nim vrátiť neskôr !

Vytvorenie nového záznamu

Ak ste sa presvedčili, že záznam ešte neexistuje v katalógu Infogate, môžete vytvoriť nový záznam knihy.

Takto je možné knihu vytvoriť len ľavého menu Vytvoriť novú knihu. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí jednoduchý formulár. Ak však potrebujete vyplniť viac údajov, máte k dispozícii rozšírený formulár, a to kliknutím na tlačidlo Použiť podrobnejší formulár.

! Pamätajte, po uložení sa záznam stáva súčasťou katalógu Infogate a aj po jeho vymazaní z vašeho fondu už záznam ako taký ostáva k dispozícii aj pre ostatných používateľov !

Revidované vo verzii IG 3.22.05