Výpožičky

Rezervácia a objednanie dokumentov

V tomto popise si predstavíme funkcie pre rezervovanie (požičaného) dokumentu a objednanie (odloženie) voľného dokumentu. Odporúčame pred použitím nastaviť parametre oboch funkcií

Prístup k funkcii

Rezervovanie požičaných kníh

Funkcia je dostupná z dvoch miest

  1. Zo zoznamu vyhľadaných titulov – ikonka R v krúžku
  2. V detaile daného záznamu – pod obálkou – tlačidlo Rezervovať / Objednať

V prípade, ak rezervovanie povolíte vašim čitateľom, budú mať rovnaký prístup k funkcii aj oni, a to po prihlásení sa do svojho výpožičného konta. 

Rezervovanie zo zoznamu
Rezervovanie z detailu

Keďže ide o združené tlačidlo / ikonu, systém sám vyhodnotí, či sa bude objednávať alebo rezervovať. Ak má dokument všetky dostupné exempláre vypožičané, uskutoční sa rezervácia. V opačnom prípade bude možné dokument objednať (odložiť). V prípade rezervácie vyskočí okno pre vyhľadanie čitateľa, pre ktorého bude dokument rezervovaný a zadanie dátumu exspirácie rezervácie (do kedy má preňho rezervácia význam). Čitateľa je možné vyhľadať podľa priezviska, čísla preukazu alebo čiarového kódu. V prípade viacerých výsledkov podľa priezviska, je potrebné označiť správneho čitateľa. Súčasťou okna je aj infomrácia, kedy by sa mal dokument do knižnice vrátiť. Údaj má informatívny charakter, skutočné vrátenie môže prebehnúť skôr / neskôr. Po výbere čitateľa je potrebné okno potvrdiť tlačidlom Potvrdiť rezerváciu.

Systém následne zaeviduje rezerváciu a prepne okno do výpožičnej karty čitateľa, ktorému bola urobená rezervácia – do záložky Rezervácie / Objednávky. 

Zoznam rezervácií v karte

Popis funkcií dostupných cez tlačidlo Akcie (v riadku Rezervácie). 

  • Detail – zobrazí vyskakovacie okno s detailami o objednávke (poradie a dátum predpokladaného vrátenia),
  • Odložiť titul – v prípade rezervácie sa nepoužíva
  • Zrušiť – odstráni rezerváciu z konta čitateľa.

Revidované vo verzii IG 4.1.01