V prostredí Infogate, Biblib, Mylib a Bazár používame rovnaké komponenty. Tak je tomu aj s komponentom Dátum pri výbere rôznych rozsahov dátumov.

Komponent dátum

Celý prvok na výber a zápis dátumu sa skladá z troch samostatných prvkov, z ktorých dva ponúkajú pevný výber, posledný je výberom či zápisom  konkrétneho dátumu. Jednotlivé položky:

! Voľba formy dátumu a rozsahu dátumu následne prispôsobuje samotný prvok zápisu / voľby dátumu!

Dátum

Umožňuje zapísať presný dátum, napríklad kedy ste knihu kúpili. Jedná sa len jeden dátum, preto vidíte len jedno políčko pre zápis dátumu.

Zoznam záznamov Infogate

Rozsah

Umožňuje zapísať počiatočný a konečný dátum, napríklad od kedy do kedy ste knihu čítali, vlastnili a pod.

Zoznam záznamov Infogate

Trvá

Umožňuje zapísať len počiatočný dátum, napríklad ak knihu práve čítate. V druhom dátumovom poli sa zobrazuje pomlčka, ktorá označuje stav „trvá“.

Zoznam záznamov Infogate

Podrobnosť dátumu

V druhom poli vyberáte, akú podrobnú chcete mať informáciu o časovom období:

  • deň/mesiac/rok – zapisuje sa presný údaj o dni, mesiaci aj roku,
  • mesiac/rok – zapisuje sa údaj o mesiaci a roku,
  • rok – zapisuje sa len údaj rok.

! Na základe toho, ktorú možnosť zvolíte, sa bude meniť zobrazenie kalendára pri zapisovaní týchto údajov !

Revidované vo verzii IG 3.23.1