So zápisom čísiel v rôznych tvaroch sa stretávame na viacerých miestach formulára knihy. V tomto článku si povieme, aké podoby čísiel je možné zapísať. Viac o samotnom formulári si prečítate v článku Formulár knihy.

Vyvolanie okna pre rozšírenú editáciu

Okno je možné vyvolať z takého poľa formulára, ktoré sa týka zápisu čísla a na konci poľa sa nachádza ikona ceruzky, napr.:

Typy číselných hodnôt

Pri zápise popisných údajov sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi čísiel. V prostredí Infogate rozlišujeme:

  • číslo v arabskom tvare – napr. 1, 2, 100,
  • rímske číslo – napr. I, II, III, IV, L, C,
  • slovné vyjadrenie čísla – jeden, osem.

Číslo v arabskom tvare

Číslo v arabskom tvare je najbežnejším číselným formátom. V takejto podobe môžeme číslo zapísať priamo do pôvodného poľa, nemusíme rozklikávať okno pre zápis rozšírených čísiel. Musí však byť vyplnené vždy, aj keď zapíšeme rímske číslo alebo slovné vyjadrenie čísla. Dôvodom je zachovanie arabskej hodnoty pre potreby zatrieďovania či prehľadávania.

Rímske čísla

Rímske čísla sa väčšinou nachádzajú na tituloch ako čísla zväzkov, ale môžu byť aj súčasťou názvových údajov alebo ako stránkovanie titulu.

Pri zápise rímskych čísiel systém automaticky nastaví aj hodnotu čísla v arabskom tvare, nemusíme toto číslo prepočítavať sami.

Aj na základe automatického prepočtu / konverzie na arabské číslo, môžeme hodnotu zapísať priamo do poľa pre zápis čísla, nemusíme otvárať okno pre rozšírenú editáciu čísiel.

! Nie je možné zapísať naraz aj rímske číslo, aj slovné vyjadrenie čísla. V tomto prípade je slovné vyjadrenie čísla v sivom poli a je needitovateľné !

Slovné vyjadrenie čísla

Niekedy býva číslo označené slovne, namiesto 8 je uvedené osem, alebo štvrťročník môže byť označený ako zima, jeseň.

Ako jediné z čísiel musí byť zapísané v okne Rozšírená editácia čísiel, pri pokuse o zápis do primárneho poľa nás systém upozorní, že sme nezadali číslo v arabskom tvare, a to ani na pozadí, ako druhú možnosť. Je to preto, lebo systém nerozpoznáva a nevie teda ani skonvertovať slovné hodnoty a popisy čísiel.

! Nie je možné zapísať naraz aj rímske číslo, aj slovné vyjadrenie čísla. V tomto prípade je slovné vyjadrenie čísla v sivom poli a je needitovateľné !

 

! Číslo v arabskom tvare musí zadať používateľ systému !