Ak sa rozhodnete, že niektoré z kníh z vašej zbierky chcete ponúknuť na predaj môžete tak urobiť v prostredí vašej knižnice . Ponuky, ktoré pridáte, môžete potom spravovať z niekoľkých miest.

Prístup k zoznamom

Prvým miestom je záložka Bazár v detailnom zobrazení záznamu knihy v časti Moje ponuky, ktorému sme venovali samostatný článok.

Druhým miestom sú modré dlaždice Predávané knihy a Predané knihy, v centrálnej časti vašej knižnice. V obdĺžnikoch sa nachádza informácia o počte predávaných, ale aj predaných kníh. Kliknutím na konkrétnu dlaždicu sa dostanete do príslušného zoznamu.

Druhým miestom je funkcia Bazár, nachádzajúca sa v ľavom menu.

Z tohto prostredia máte prístup ku všetkým akciám, ktoré sa týkajú spravovania vami predávaných kníh (upraviť ponuku, zrušiť ponuku, označiť ako predané), čo znamená, že nemusíte vstupovať do detailného záznamu každej knihy osobitne, ale jednoducho viete upravovať vaše ponuky z tohoto miesta.

Funkcie a akcie

Zoznam predávaných / predaných kníh môžete zoraďovať podľa stĺpcov titulu, dátum pridania, stavu knihy, mesto a cena. Kliknutím na názov konkrétneho stĺpca sa zoznam zoradí zostupne a po opätovnom kliknutí vzostupne. Nie je možné zoraďovať podľa stĺpcov Doručenie a Akcie.

Kliknutím na názov knihy (zelenou farbou), sa zobrazí detail knihy a predvolená bude záložka Bazár.

Po kliknutí na konkrétny riadok záznamu alebo na plus pred názvom záznamu vľavo, sa zobrazia ďalšie detaily o vašej ponuke, ako sú spôsob platby a Poznámka.

Zoznam záznamov Infogate
Akcie

Výber akcie sa nachádza v zozname predávaných kníh v každom riadku knihy vpravo, v zelenej ponuke. Po rozkliknutí sa zobrazia možnosti pre výber.

Zoznam záznamov Infogate
  • upraviť ponuku – upraviť ponuku znamená, že sa dostanete do rovnakého formulára ako na začiatku pri pridávaní inzerátu. Upravíte, prípadne urobíte zmeny vo vašej ponuke a potvrdíte ich tlačidlom Pridať,
  • zrušiť ponuku – pokiaľ sa rozhodnete, že chcete uverejnenú ponuku odstrániť, urobiť tak môžete touto funkciou. Zobrazí sa okno pre potvrdenie, či chcete skutočne inzerát zrušiť. V prípade, že áno stlačte OK. Ak chcete inzerát ponechať, stlačte Zrušiť,
  • predané – potom, ako kliknete na voľbu predané, sa zobrazí okno pre potvrdenie, či chcete naozaj knihu označiť ako predanú – v tomto prípade stlačte OK, alebo ju nechcete označiť za predanú – stlačte Zrušiť.

Ak knihu označíte za predanú, zmizne zo zoznamu Predávané knihy a automaticky sa presunie do zoznamu Predané knihy, viď text nižšie.

! Zároveň kniha zmizne zo záložky Bazár v Detaile knihy, a to rovnako z časti Moje ponuky, ako aj zo zoznamu Všetky ponuky. !

! V detaile sa už informácia o predanej knihe nebude zobrazovať. Ak už neexistuje na danú knihu v Infogate ponuka na predaj, nebude sa záložka Bazár vôbec zobrazovať. !

Revidované vo verzii IG 3.23.1