Úvodná stránka knižnice, nazývaná aj profil inštitúcie je stránka so základnými údajmi o inštitúcii.

Na úvodnú stránku sa dostanete kliknutím na skratku knižnice a ikonu domčeka v ľavom hornom rohu, alebo prostredníctvom pracovnej plochy, blok administrácia a následne cez profil inštitúcie.

Profilová stránka

Väčšinu údajov, ktoré sú na úvodnej stránke zobrazované, systém čerpá z vyplnených informácií v nastaveniach.

Zoznam záznamov Infogate

Ak ste prihlásený ako administrátor knižnice, v pravej časti profilu vidíte tlačidlo Upraviť údaje knižnice. Po kliknutí sa dostanete do prostredia, kde môžete upraviť základné informácie, ale aj napr. obrázok knižnice.

O nastaveniach knižnice píšeme v samostatných článkoch:

Nastavenia knižnice (NE) – neexemplárová knižnica

Nastavenia knižnice (EXE) – exemplárová knižnica

Prehľad položiek

Náhľadový obrázok – môžete ponechať preddefinovaný, alebo si môžete vložiť svoj vlastný obrázok,

Oznamy – oznamy knižnice, ktoré jednoducho editujete a zobrazuje pre návštevníkov vašej knižnice,

O náskrátke informácie o vašej knižnici, jej zameraní, fonde, ..,

Kontaktné údaje – vypísané základné údaje, ako sú adresa knižnice, spolu s URL linkami na webstránku knižnice, ak existuje, profil knižnice (pre účely napr. vykopírovania linky), katalóg v IG – teda priama linka na zoznam kníh v Infogate,

Otváracie hodiny – vždy sa zobrazujú aktuálne otváracie hodiny. Pre ich editovanie použite náš sofistikovaný kalendár,

Funkcie – zelené tlačidlá:

  • Web knižnice – preklik na stránku knižnice mimo prostredia Infogate. Stránka knižnice sa otvorí v novom okne.

    Aby tlačidlo fungovalo, musíte názov webovej stránky zadať v nastaveniach knižnice v záložke základných údajoch → WWW adresa.

    ! Ak údaj nie je vyplnený, tlačidlo sa nebude zobrazovať !

  • Online katalóg – po stlačení tlačidla Katalóg v IG sa dostanete na stránku zoznamu kníh vašej knižnice v Infogate.

    Tlačidlo funguje automaticky, nemusí sa do predu nastavovať.

  • Upraviť údaje o inštitúcii – odklik priamo do nastavení knižnice – tlačidlo vidí len prihlásený administrátor knižnice.