Vrátenie knihy, ktorú ste vypožičali známemu je v prostredí Mylib veľmi jednoduché. Postupov, ako to urobiť, je hneď niekoľko.

Vyhľadanie konkrétnej knihy na vrátenie

Ak chcete vykonať vrátenie knihy, najskôr začnite vyhľadaním konkrétnej knihy, ktorú chcete zaznačiť ako vrátenú. Môžete tak urobiť niekoľkými spôsobmi:

Jednoduché vyhľadávanie v prostredí Infogate

! Vyhľadávanie prebieha v prostredí Infogate. V zozname výsledkov sa budú zobrazovať aj záznamy z celej databázy Infogate !  

Z prostredia Mylib – domovskej stránky

Pokiaľ ste v prostredí Mylib (o tom, ako sa dostanete do tohto prostredia sme písali v článku Dashboard – osobná domovská stránka MyLib, v časti Prístup k prostrediu) máte viacero možností ako knihu, ktorú chcete vrátiť, vyhľadať.

a, Vyhľadávanie vo vyhľadávacom okne v hornej časti stránky

! Hoci hľadaný výraz vpisujete do rovnakého vyhľadávacieho poľa, ako sme uvádzali vyššie, tým, že ste prešli do prostredia Mylib, vyhľadávate prioritne vo vašej knižnici !

Pri zozname výsledkov vás na to systém aj upozorní v hornej časti stránky vysvietenou lištou Výsledok hľadania – Moja knižnica. Takto sa môžete uistiť, že ste vyhľadávali len vo vašom zozname kníh a nie v celej databáze Infogate.

b, Využitie filtrovania a možnosti Hľadať vo výsledkoch

Výraz jednoducho vpíšete do vyhľadávacieho okna v ľavej časti stánky a následne stlačíte tlačidlo Filtrovať. V zozname záznamov sa vám zobrazí konkrétny záznam z vašej knižnice, ktorý ste hľadali.

 c, Filtrovanie len požičaných kníh

Vo filtroch, ktoré sú k dispozícii v ľavej časti stránky, máte možnosť vybrať len tie záznamy kníh, ktoré sú vami požičané. Po zvolení tohto filtra sa vám zobrazí namiesto celkového zoznamu kníh vo vašej knižnici zoznam, ktorý bude obsahovať len knihy, ktoré sú v danom období požičané. Ďalej si z tohto zoznamu už len vyberiete knihu, ktorú chcete označiť za vrátenú.

Uistiť sa, že sa vám zobrazuje len zoznam kníh, ktoré ste požičali, môžete v hornej časti zoznamu, kde uvidíte zvolený filter požičané.

d, Funkcia moje výpožičky

Pod vašim avatarom máte funkciu Moje výpožičky. Po kliknutí na túto funkciu sa vám zobrazí zoznam všetkých úkonov, ktoré ste vykonali. Vyfiltrovať môžete len tie knihy, ktoré ste vypožičali. Spresniť môžete aj časové obdobie (nemusíte vypĺňať oba dátumy, teda od aj do).

! V zozname aj po vyfiltrovaní len tých kníh, ktoré ste požičali ostanú v zozname všetky akcie, ktoré ste s knihami vykonali. Treba si vždy všimnúť Stav knihy, ktorý môže byť v tomto prípade: vrátené, požičané, upomienka. !

Podrobnejšie informácie o výpožičkách si prečítate v samostatnom článku Moje výpožičky.

Detail knihy – záložka výpožičky

Potom, ako ste ľubovoľným spôsobom vyhľadali knihu, ktorú chcete vrátiť je potrebné zobraziť detailný náhľad záznamu knihy, a to kliknutím na obrázok obálky alebo názov knihy.

V detailnom náhľade je pri knihe, ktorú ste požičali, prítomná záložka Výpožičky. V tejto záložke je prehľad o nasledovných údajoch:

  • Požičané komu – komu ste knihu požičali,
  • Dátum požičania – dátum, kedy ste knihu vypožičali,
  • Vrátiť do – do kedy ste knihu požičali,
  • Akcia – vrátiť.

Stlačením tlačidla Vrátiť, vykonáte vrátenie knihy. Následne sa zobrazí tabuľka s oznamom o tom, že výpožička titulu bude označená ako vrátená.

  • Stlačením tlačidla OK túto akciu potvrdíte a knihu vrátite.
  • Stlačením tlačidla Zrušiť, túto akciu prerušíte a kniha ostane naďalej evidovaná ako požičaná.

Vrátenie knihy si môžete znova skontrolovať v detailnom náhľade knihy, v záložke výpožičky – história výpožičiek. Namiesto akcie Vrátiť uvidíte len dátum vrátenia knihy.