V prostredí Infogate existujú dva typy hľadaní záznamov. Jedným je Jednoduché hľadanie a druhým je rozšírené hľadanie. Po vyhľadaní záznamov sa hľadanie dočasne ukladá do histórie hľadania.

Jednoduché vyhľadávanie

Jednoduché hľadanie tvorí vyhľadávacie okno v hornej lište.

Môžete v ňom vyhľadávať plnotextovo, to znamená, že vami zadaný výraz systém vyhľadáva v celom zázname dokumentu. Nezáleží na tom, či napíšete názov titulu, meno autora alebo vydavateľa, systém zobrazí všetky záznamy, ktoré obsahujú vami hľadaný výraz.

! Hodnotu môžete hľadať s diakritikou alebo bez nej !

Ďalším miestom, kde môžete vyhľadávať pomocou jednoduchého hľadania, je na stránke rozšíreného hľadania, kde je následne potrebné kliknúť na záložku s jednoduchým hľadaním.

Výsledkom jednoduchého hľadania býva zvyčajne väčšie množstvo výsledkov, a preto ak presne viete čo hľadáte, použite rozšírené vyhľadávanie.

Po spustení vyhľadávania vás systém automaticky prepne do zoznamu záznamov. Tam sa zobrazí informácia o nájdených záznamoch, teda počet záznamov a výraz hľadania, ako aj – v prípade úspechu – samotné záznamy.

V prípade nulovej zhody hľadania vás systém automaticky prepne do zoznamu záznamov a oznámi vám výsledok hľadania. V prípade, že máte k dispozícii údaje danej knihy, záznam môžete z tohto prostredia priamo vytvoriť.

Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené hľadanie nájdete ako linku v hornej lište vedľa tlačidla hľadať. V tomto vyhľadávaní môžete použiť jedno alebo viaceré vyhľadávacie kritéria súčasne a vzájomne ich kombinovať pomocou logických operátorov „A“ a „A nie“.

Pri zadávaní vyhľadávania je nevyhnutné zvoliť niekoľko podmienok rozšíreného hľadania, podľa želaného výsledku hľadania:

Výber operátorov

Výber operátorov pracuje podobne, ako Booleho algebra A, ALEBO, A NIE.

Musí platiť – záznam sa vo výsledku objaví, len ak je nastavená hodnota „musí“. A samozrejme, ak sa v databáze nachádza.

Nesmie platiť – záznam sa vo výsledku neobjaví, ak spĺňa „nesmie“.

Malo by platiť – záznamy, ktoré spĺňajú „malo by platiť“ sa vo výsledku objavia. Okrem prípadu, kedy ich vylučujú zároveň zadané operátory „musí platiť“ a / alebo „nesmie platiť.

Kritériá hľadania

Vybrané druhy sledovaných položiek, ktoré pomáhajú spresniť hľadanie.

Všetky polia –  prehľadávajú sa naraz všetky polia záznamov kníh.

Autor –  prehľadáva podľa priezviska a mena, ako aj v ich kombinácii.

ISBN –  prehľadáva podľa čísla ISBN. Nemusíte zadávať slovne „ISBN“, stačí napísať číslo. ISBN môžete zadať s pomlčkami, ale aj bez pomlčiek, hľadanie nájde obidva varianty. Napr. 978-80-7602-400-7 alebo 9788076024007.

Kľúčové slovo –  prehľadávajú sa kľúčové slová, ak v zázname existujú.

Vydavateľ – prehľadávajú sa vydavatelia.

Jazyk dokumentu – prehľadávajú sa jazyky uvedené v záznamoch kníh. Jazyky sa vyberajú z pevného zoznamu v roletovom výbere. Desať prvých jazykov je preddefinovaných podľa najväčšieho zastúpenia v záznamoch.

! Naraz môžete zvoliť viacero jazykov !

Knižnica – prehľadávajú sa záznamy zvolených knižníc, ktoré sú zapojené do projektu Infogate. Knižnice sa vyberajú z pevného zoznamu v roletovom výbere. 

! Naraz môžete zvoliť viacero knižníc !

Multimédiá –  prehľadávajú sa záznamy s pridanými multimédiami. Multimédiá sa vyberajú z pevného zoznamu v roletovom výbere. Naraz môžete zvoliť viacero multimédií. Na výber sú konkrétne tieto:

 • Kniha s externou recenziou
 • Kniha s aktivitou
 • Kniha s videoukážkou
 • Kniha s audioukážkou.

! Multimédiá viete pridávať aj sami. Viac na túto tému nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá !

Žáner –  prehľadávajú sa záznamy s pridanými žánrami. Žánre sa vyberajú z pevného zoznamu v roletovom výbere. Naraz môžete zvoliť viacero žánrov.

Typ hľadania

 • Voľný text – alebo hľadanie ako v Google. Prioritne hľadá celý zapísaný reťazec v zadanom poradí. Na pozadí prebieha hľadanie takto: ak nenájde zhodu, hľadá všetky slová bez rozdielu poradia. Ak nenájde všetky hľadané slová, z opakovaného hľadania postupne vypúšťa jednotlivé slová a celý proces opakuje.
 • Fráza – vyhľadáva plnotextovo presnú zhodu hľadanej frázy v záznamoch.
 • Všetky slová – vyhľadáva vo všetkých slovách, ktoré sa nachádzajú v danom poli (kritériu).
 • Začína na – výsledkom sú záznamy, v ktorých začína zvolené pole (kritérium) na vyhľadávaný dotaz.

Rok vydania

Rok vydania je dvojpoložkový výber. V prvom kroku si volíte typ rozsahu, teda:

 • jeden rok,
 • rozsah rokov,
 • pretrvávajúce obdobie – stačí zadať len počiatočný rok.

V druhom kroku je potrebné kliknúť alebo sa prepnúť tabulátorom, do poľa pre výber dátumu, rozbalí sa ponuka pre výber roku. Rok môžete vpísať alebo vybrať z ponuky rokov v roletovom výbere.

História vyhľadávania

História vyhľadávania je prístupná ako záložka vedľa rozšíreného vyhľadávania. Zobrazí sa až po uskutočnení jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávania. V histórii vyhľadávania nájdete prehľad uskutočnených vyhľadávaní počas pretrvávajúcej jedinej návštevy prostredia Infogate.  

Počet výsledkov udáva počet nájdených záznamov jednotlivých vyhľadávaní.

Ikona Lupa umožňuje znovu spustiť vyhľadávanie. Ikonka ceruzky umožňuje upraviť pôvodné vyhľadávanie.

! Výsledky vyhľadávaní možno spájať pomocou logických operátorov „A“ a „Alebo“, prípadne vymazať z histórie vyhľadávania !

Používateľ si pre tieto akcie môže vybrať jednotlivé vyhľadávania pomocou označovacieho políčka alebo použiť všetky vyhľadávania pomocou tlačidla Označiť všetky.

Revidované vo verzii IG 3.23.1