Filtrovaniu vo všeobecnosti, tomu ako funguje, jeho prvkom a funkciám sme sa už venovali v samostatnom článku Filtrovanie. Využívanie filtrovania v prostredí Mylib má niektoré špecifiká, ktoré by sme radi predstavili v tomto článku.

Všeobecne o filtrovaní

Filtrovanie znamená zužovanie vašej požiadavky len na určité vybrané kritéria. Potom, ako sa dostanete do prostredia vašej knižnice kliknutím na mriežku a zvolením Mylib vpravo hore, sa automaticky zobrazí zoznam záznamov vašej knižnice.

Viac o tom, ako sa filtrovanie zobrazuje a aké všetky funkcie má k dispozícii, sme sa venovali v samostatnom článku Filtrovanie, kde sú popísané všeobecné funkcie.

Blok filtrovanie

Blok dostupných filtrov sa nachádza v Zozname záznamov, v ľavej časti stránky.

! V prostredí Mylib filtrujete iba záznamy, ktoré máte pridané vo vašej osobnej knižnici !

Podobne, ako pri filtrovaní v databáze Infogate, aj tu môžete využívať filtrovanie dvoma spôsobmi:

 • a to buď vpísaním hľadanej knihy do Hľadať vo výsledkoch,
 • alebo zvolením jednej alebo viacerých kategórií hľadaných údajov

Kategórie údajov

Odlišnosťou oproti filtrovaniu vo výsledkoch vyhľadávania v Infogate sú rozdielne kategórie údajov, ktoré sú špecifické pre prostredie Mylib. Sú to kategórie údajov:

 • autor – priezvisko a meno autora
 • rok vydania,
 • vlastníctvo – informácia o tom, či ste v knihe uviedli, že knihu vlastníte, vlastnili ste, chcete vlastniť, alebo ste ju mali požičanú,
 • čítanosť – informácia o tom, či ste knihu čítali, budete čítať,
 • kategória – kategórie vytvárate vy a predstavujú vaše označenie skupín kníh, napr. Vojnové, Štúrovci, Jazykové, Omaľovánky, …
 • umiestnenie – kde máte knihy umiestnené, napr. obývačka, detská izba, práca, vytvára používateľ,
 • mám požičané – informácia, či máte aktuálne nejaké knihy požičané,
 • požičal som – informácia, či ste nejaké knihy požičali.

Autor a rok vydania

Pokiaľ o knihách, ktoré vlastníte nevyplníte žiadne konkrétne údaje, vo výsledkoch sa budú zobrazovať len základné kategórie údajov:

 • Autor,
 • Rok vydania.

Tieto údaje budú dostupné vždy a na základe nich budete vždy môcť záznamy vo vašej knižnici filtrovať, pretože systém čerpá tieto údaje z existujúcich záznamov v databáze Infogate.  

Vlastníctvo, čítanosť a kategória

Ďalšími kategóriami údajov v bloku filtrovania sú:

 • Vlastníctvo – vlastním, vlastnil/a som, chcem vlastniť, mal/a som požičané alebo nedefinované
 • Čítanosť – čítam, čítal/a som, budem čítať alebo nedefinované
 • Kategória – vpisuje používateľ sám a na základe toho sa vytvárajú kategórie napr. romány, povojnová literatúra a pod.

Ako a kde sa editujú informácie o vlastníctve, čítanosti a kategórii sme sa venovali v článku Detail a záložka Moja knižnica.

! Pozor, v prípade, že budete chcieť editovať informácie o vlastníctve knihy, nepôjde zmeniť vlastníctvo, pokým je titul vypožičaný !

Údaje vlastníctvo, čítanosť a kategória sa síce budú vo filtrovaní zobrazovať vždy, ale pokiaľ informácie pri pridávaní knihy do vašej osobnej knižnice nevyplníte, nebudete môcť túto kategóriu filtrov využívať plnohodnotne, pretože všetky knihy budú ako nedefinované alebo nezaradené.

Umiestnenie

 • Umiestnenie – vpisuje používateľ sám a na základe toho sa vytvárajú kategórie napr. obývacia izba, detská izba a pod.

Ak ste pri pridávaní informácií o knihe vo vašej knižnici vyplnili aj údaje o umiestnení knihy, budete môcť filtrovať váš zoznam kníh aj na základe tohto kritéria. Ak tieto údaje nie sú vyplnené, nebude sa táto kategória údajov vo filtrovaní zobrazovať.

Ako a kde sa editujú informácie o sme sa venovali v článku Detail a záložka Moja knižnica.

Mám požičané a požičal som

 • Mám požičané – požičané, upomienka,
 • Požičal som – požičané, upomienka

Tieto kategórie údajov sa budú zobrazovať a môžete ich využívať vtedy, ak ste si knihu od niekoho požičali, alebo naopak, ak ste niekomu knihu požičali. V prípade, že ste s knihami nevykonávali žiadne výpožičky tieto kategórie údajov sa nebudú vôbec zobrazovať.

Ako a kde sa editujú informácie o sme sa venovali v článku Detail a záložka Moja knižnica.

Editácia informácií o knihách

V prípade, že ste pri pridávaní kníh do vášho zoznamu Mylib nevyplnili informácie Vlastním, Čítanosť, Kategória, Umiestnenie a chcete ich doplniť, aby sa zobrazovali medzi kategóriami údajov v bloku filtrovanie môžete to urobiť aj dodatočne.

Stačí keď pôjdete do detailného zobrazenia záznamu kliknutím na názov alebo obálku konkrétnej knihy. V záložke Moja knižnica budete mať zobrazené údaje, ktoré ste o knihe vyplnili. Pokiaľ si ich želáte doplniť alebo zmeniť stlačte Editovať.

Podrobnejšie o tom, ako postupovať pri vypĺňaní týchto údajov sme písali v článku Detail a záložka Moja knižnica.

Zobrazenie výsledku

Po použití filtru sa rovnako ako pri filtrovaní v Infogate nad zoznamom výsledkov zobrazujú informácie o použitých filtroch.

Nájdete tu informáciu o počte záznamov z vašej knižnice, ktoré vyhovujú stanovenému kritériu a použitý filter, prípadne filtre.

Počet záznamov

Upraviť si môžete počet výsledných záznamov na stránke. Na výber máte možnosti 20, 50100 záznamov.

Zoradenie záznamov

Využiť môžete aj zoraďovanie výsledných záznamov. Prioritne sa zobrazujú na základe relevancie. Vy ich však môžete zoraďovať podľa: relevancie, názvu vzostupne, názvu zostupne, dátum pridania vzostupne, dátum pridania zostupne, roku vydania vzostupne a roku vydania zostupne.

Zobrazenie výsledkov filtrovania

Upraviť viete aj to, ako sa zoznam výsledkov bude zobrazovať. Na výber máte zvoliť možnosť zoznam, mriežka alebo obálka.

Revidované vo verzii IG 3.23.1