Jednou z funkcií exemplárovej knižnice je generovanie výstupov. Daná funkcia slúži na generovanie prírastkového alebo úbytkového zoznamu.

Prístup k funkcii

! Funkcia je dostupná len v platenej verzii !

K tejto funkcii sa dostanete buď pomocou ikonky Ozubené koliesko v hornom menu, alebo prostredníctvom pracovnej plochy v bloku Katalóg.

Výstupy

Výstupy a ich zobrazené funkcie sa menia podľa toho, aký typ výstupu máte zvolený.

Aktuálne sú k dispozícii tieto výstupy:

  • prírastkový zoznam,
  • úbytkový zoznam.

! Prednastavený je Prírastkový zoznam, ak chcete zobraziť a nastaviť úbytkový zoznam, je potrebné ho zvoliť pomocou výberu Typ zoznamu !

Každé prostredie má tri hlavné časti:

  • nastavenie výstupu,
  • koreňový adresár – adresár všetkých vami vytvorených výstupov,
  • záložka Čakajúce výstupy / exporty.

Nastavenie výstupov

Filtre zoznamov – obsahuje dva údaje:

  • Dátum prírastkovania / úbytkovania– po kliknutí do tohto poľa sa zobrazí kalendárik. Na výber máte predvolené hodnoty (7 dní, tento mesiac, minulý mesiac, tento rok, 5 rokov alebo vlastný rozsah, ktorý si vyberiete pomocou kalendárika), kde môžete určiť za aké obdobie, chcete zoznam generovať. Pre potvrdenie vášho výberu stlačte zelené tlačidlo Uložiť.
  • Prírastkové / úbytkové číslo – vpísaním alebo pomocou šípok vpravo v okne zapíšte, od akého prírastkového / úbytkové čísla chcete generovať zoznam. Do druhého okienka vpíšte, prírastkové číslo, do ktorého chcete generovať prírastkový zoznam.

Pozor! V prípade, že budete generovať úbytkový zoznam vo filtroch zoznamu budete uvádzať Dátum úbytkovania a Úbytkové číslo.  !

  • Názov výstupu – vygenerovaný zoznam môžete ľubovoľne nazvať.

Po stlačení tlačidla Generovať sa začne súbor generovať. Po jeho vygenerovaní vám bude ponúknutá možnosť uložiť súbor priamo na váš počítač.

Náhľad

Príklad, ako vyzerá Prírastkový zoznam:

Príklad, ako vyzerá Úbytkový zoznam:

Koreňový adresár

Po vygenerovaní výstupu sa súbor automaticky uloží do koreňového súbora.

Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť k zoznamu, ktorý ste už v minulosti vygenerovali, na tomto mieste budete mať uložené všetky zoznamy vygenerované v minulosti danou knižnicou.

Úbytkový aj prírastkový zoznam majú vlastné koreňové adresáre.

Akcie ponúkajú možnosti:

  • stiahnuť – stiahne sa súbor na váš počítač,
  • vymazať – súbor bude nenávratne vymazaný z prostredia Biblib.

Čakajúce výstupy

Po vygenerovaní výstupu, najmä ak je súbor väčší, sa neuloží hneď, ale na pozadí prebieha jeho vytváranie a ukladanie. Priebeh môžete sledovať v záložke Čakajúce výstupy.

Revidované vo verzii IG 3.23.0