Prvá zložka, ktorá sa otvára po kliknutí na Nastavenie inštitúcie obsahuje okrem názvových informácií aj výber typu knižnice, či možnosť zadať www adresu.

Základné údaje

Základné údaje obsahujú nasledovné informácie:

Názov – povinný údaj, ktorý zadávate už pri registrácii knižnice. Tento údaj môžete zmeniť na tomto mieste. Údaj vpíšte do príslušného textového pola.

Typ – typ knižnice je ďalší z povinných údajov, ktorý ste zadali už pri registrácii. Ak chcete predtým zadaný typ knižnice zmeniť môžete tak urobiť. Požadovaný typ vyberiete z rolovacieho menu, v ktorom máte na výber tieto typy: akademická knižnica, e-shop, špecializovaná knižnica, špecializovaná verejná knižnica, vedecká knižnica, verejná knižnica, vydavateľ.

! Textové pole neslúži na zapísanie vlastnej hodnoty. Slúži len na rýchle vyhľadávanie v preddefinovaných typoch. Inú hodnotu, ako tie, ktoré sú preddefinované, nie je možné pridať. !

Skrátený názov – Skrátený názov vpíšte do textového pola. Následne je pre pridanie potrebné stlačiť klávesu Enter. Pridať môžete viacero skrátených názvov.

Skrátený názov vo forme, v akej ste ho zadali sa zobrazí v novom samostatnom poli (pod poľom, do ktorého ste ho vpisovali). Po kliknutí na toto pole môžete zadaný názov ďalej upravovať. Kliknutím na ikonku kôš pridaný skrátený názov odstránite. Následne sa zobrazí potvrdenie, či skutočne chcete vymazať danú položku. V prípade, že áno kliknite na OK, ak nie kliknite na Zrušiť.

Je možné pridať viacero skrátených názvov, ak sú o knižnici známe.

Preklad názvu – Preklad názvu vpíšete do textového pola. Následne pre pridanie stlačte klávesu Enter. Pridať môžete viacero prekladov.

Preklad názvu vo forme, v akej ste ho zadali sa zobrazí v novom samostatnom poli (pod polom, do ktorého ste ho vpisovali). Po kliknutí na toto pole môžete zadaný názov ďalej upravovať. Kliknutím na ikonku kôš, pridaný preklad názvu odstránite. Následne sa zobrazí potvrdenie, či skutočne chcete vymazať danú položku. V prípade, že áno kliknite na OK, ak nie kliknite na Zrušiť.

Je možné pridať viacero prekladov názvov, ak sú o knižnici známe.

Skratka inštitúcie skratka inštitúcie je povinným údajom, ktorý bolo potrebné vyplniť už pri registrácii knižnice. Tento údaj nie je možné zmeniť ani upravovať. Ostáva v takej forme, v akej ste ho zadali pri registrácii knižnice.

WWW adresa – webová stránka knižnice, iná ako v prostredí Infogate.

OPAC adresa – adresa OPAC katalógu knižnice, iného ako v prostredí Infogate.

MAP adresa – adresa z portálu mapakniznic.sk . Viac sa o mapovaní knižníc dozviete v samostatnom článku Mapa knižníc.

! Pozor! Pre uloženie všetkých zmien, ktoré ste v tejto záložke vykonali je potrebné stlačiť zelené tlačidlo Uložiť. Následne sa vpravo hore zobrazí upozornenie, že všetky zmeny budú aktualizované, avšak zmeny sa na stránke prejavia až po nočnej aktualizácii databázy !

Požiadavka na zmazanie konta inštitúcie
Ak ste sa rozhodli, že už viac nechcete využívať prostredie Biblib pre vašu knižnicu, a to už z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné o jej vymazanie z prostredia požiadať priamo prevádzkovateľa, a to prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.

Revidované vo verzii IG 3.23.1