Informácie o titule je možné zdieľať z prostredia detailu. Pre zdieľanie môžete použiť dve funkcie – odoslať e-mailom a zdieľať pomocou Facebook-u. Ikony sa nachádzajú v pravej časti hornej lišty detailu.

Odoslať emailom

Po kliknutí na ikonu obálky sa otvorí okno, v ktorom bude, v prípade, že je používateľ prihlásený, v prvej kolónke preddefinovaný e-mail prihláseného používateľa, ktorý sa dá zmeniť.

Okno sa skladá z troch polí:

  • Zadajte e-mail: je potrebné zadať emailovú adresu, na ktorú má byť e-mail odoslaný.
  • Predmet: preddefinovaný predmet správy znie: „Záznam knihy z InfoGate“. Predmet je možné zmeniť, ale odporúčame ho určite vyplniť, aby e-mail nespadol príjemcovi do SPAM-u.
  • Správa: Do poľa zadajte text správy, pole nie je povinné, môžete ho nechať nevyplnené.

Pre odoslanie správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Zdieľať na Facebooku

Ak vás zaujal titul a chcete sa s ním podeliť s priateľmi na Facebooku, máte tak možnosť urobiť pomocou ikony F. Po kliknutí na ikonu sa otvorí okno aplikácie Facebook, kde môžete zadať vlastný popis a zvoliť ďalšie parametre, ktoré ponúka Facebook – spôsob ne/verejného zdieľania ako aj miesto zdieľania.

Po stlačení tlačidla Uverejniť na Facebooku sa okno zatvorí a správa sa objaví na facebookovej stránke podľa zvolenej destinácie.

Revidované vo verzii IG 3.23.1