Zmeny a novinky v Infogate do verzie 3.28.0

Hlavné zmeny sa týkajú pridania tried ako nástroja pre urýchlenie práce so skupinami; pridanie entít autorov a inštitúcií, ktoré sú v samostatných zoznamom a viacero drobných úprav a vylepšení.