Zoznam kníh sa zobrazí až po uskutočnení vyhľadávania. Viac o vyhľadávaní nájdete v článku Vyhľadávanie – návod.

Prostredie zoznamu

Nižšie sa nachádza pohľad na hlavnú stránku zoznamu kníh (v režime zobrazenia „Obálky“).

Zoznam záznamov Infogate

Stránka sa skladá z niekoľkých blokov:

1. horné menu – tmavá lišta v hornej časti stránky,

2. filtrovanie – celá ľavá strana stránky,

3. informačno navigačné záhlavie – pod hornou lištou,

4. zoznam záznamov kníh – ústredná časť stránky,

5. päta stránky – dolná tmavá časť stránky, obsahujúca odkazy.

Horné menu

Názov modulu

Zobrazuje informáciu o module, v ktorom sa práve nachádzate. V tomto prípade je to InfoGate. Ak sa ale nachádzate v module mojej domácej knižnice, bude tam MyLib, v prípade bazára Bazár. Ak sa nachádzate v prostredí knižnice ako je napr. Obecná knižnica Rišňovce, bude sa zobrazovať skrátený názov tejto knižnice – LIBRI.

Hľadanie

Hľadanie je jednoduché a prehľadáva záznamy kníh cez názvy, autorov, kľúčové slová, ISBN, rok vydania.

Rozšírené hľadanie

Funkcia rozšíreného hľadania je dostupná po kliknutí na odkaz v hornom menu. Po kliknutí na odkaz sa otvorí samostatná podstránka s Rozšíreným hľadaním, kde je dostupná aj história hľadania.

Dlaždice pre výber modulu

Tzv. dlaždice ponúkajú rýchly výber modulu z ktorejkoľvek podstránky. Modulmi označujeme prostredie.

Podrobnejšie o mriežke / dlaždiciach, sa dozviete v článku Mriežka.

Prihlásiť

Funkcia pre prihlásenie do prostredia Infogate. Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na podstránku pre prihlásenie sa do aplikácie. Ak nie ste ešte registrovaný, na stránke pre prihlásenie sa do prostredia najskôr registrujte. Po prihlásení sa do aplikácie InfoGate sú vám k dispozícii aj ďalšie aplikácie MyLib, Bazára Biblib.

Registrácia do aplikácie sprístupňuje mnoho funkcií, ktoré neregistrovaný používateľ nevidí, alebo nemôže používať.

Podpora

Pomocou funkcie Podpora (otáznik „?“) sa po odkliknutí dostanete do prostredia informácií o aplikáciách, návodov, často kladených otázok a video návodov. (Tu sa práve nachádzate.)

Filtrovanie

V zozname záznamov je v ľavej časti blok pre filtrovanie. Filtrovať môžete dvomi spôsobmi, a to buď vpísaním hľadaného textu do okna pre hľadanie, alebo zvolením jednej alebo viacerých kategórií hľadaných údajov.

Kategóriami údajov sú:

  • Autor
  • Rok vydania
  • Jazyk
  • Dostupnosť v knižniciach
  • Kľúčové slová
  • Multimédiá
  • Žánre

Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Informačno navigačné záhlavie

Počet nájdených záznamov

Informácia o všetkých nájdených záznamoch, ktoré vyhovujú uskutočnenému hľadaniu.

! pre aplikáciu Bazár – sa zobrazuje celkový počet kníh na predaj !

! pre aplikáciu MyLib – sa zobrazuje celkový počet kníh v domácej knižnici !

! pre aplikáciu Biblib – sa zobrazuje celkový počet záznamov v knižnici !

Hľadané

Informácia o všetkých použitých výrazoch pri hľadaní. Hľadané výrazy sa zároveň ukladajú do histórie hľadania, viac si prečítate v článku Vyhľadávanie – návod.

Filtrovanie

Informácia o všetkých použitých hodnotách pri spresnení hľadania. Filtrované výrazy sa neukladajú do histórie hľadania. Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Stránkovanie

Stránkovanie sa nachádza nad, aj pod zoznamom kníh. Zvýraznená je vždy aktuálna strana. Listovať medzi stranami sa dá kliknutím na číslo, zvolením šípky vľavo alebo vpravo, alebo sa presunúť na začiatok zoznamu a na koniec zoznamu.

Zoznam kníh

Hlavnú časť tela stránky tvorí zoznam kníh. Nad zoznamom kníh sa nachádzajú funkcie na úpravu zobrazenia zoznamu.

Počet záznamov

Voľba počtu zobrazených záznamov na stránku. Preddefinovaná je hodnota zobrazenia 20. záznamov na stránku.

Zoradenie záznamov

Všetky nájdené záznamy, teda nielen tie aktuálne zobrazené na stránke, je možné zoradiť podľa viacerých kritérií.

1. Podľa relevancie: relevancia sa vypočítava podľa nájdenej zhody hľadanej hodnoty či hodnôt.

2. Podľa názvu zostupne: podľa názvu kníh od posledného písmena Zet.

! Zoraďovanie pracuje tak, že po Zet nasledujú čísla zoradené od najvyššej hodnoty po 0 !

3. Podľa názvu vzostupne: podľa názvu kníh od 0.

! Zoraďovanie pracuje tak, že čísla sú zoradené od 0 po najvyššiu hodnotu v zozname ešte pred písmenom A !

4. Podľa roku vydania zostupne: Podľa roku vydania od najaktuálnejšieho. Ak je napr. aktuálny rok 2018, tak zoznam kníh bude začínať knihami s rokom vydania 2018.

5. Podľa roku vydania vzostupne: Podľa roku vydania od najskôr uvedeného.

Zobrazenie zoznamu kníh

Je niekoľko spôsobov, ako sa môže zoznam kníh zobrazovať, a to ako Zoznam, Mriežka alebo Obálky kníh.

Zoznam – záznamy kníh sa zobrazujú v riadkoch pod sebou. Súčasťou takéhoto záznamu je obálka knihy, názov, autor, rok vydania, vydavateľ, anotácia (ak existuje), hodnotenie, ak existujú k záznamu multimédiá, tak informácia o ich existencii. Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá.

Mriežka – záznamy kníh sa zobrazujú v boxoch v dvoch stĺpcoch. Zobrazených údajov je menej ako v zobrazení Zoznam. Súčasťou zobrazeného záznamu je obálka knihy, názov, autor, rok vydania, vydavateľ, anotácia (ak existuje), ak existujú k záznamu multimédiá, tak informácia o ich existencii. Hodnotenie záznamu sa zobrazuje pod obálkou. Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá?

Obálky – pre jednotlivé záznamy kníh sa zobrazujú ich obálky a hodnotenie hviezdičkami. V prípade, že titul nemá obálku, dajú sa obálky k titulom nahrať. Návod nájdete v článku Ako upravím záznam o knihe?

Päta stránky

V päte stránky Infogate sa nachádzajú všetky dostupné informácie ohľadom prevádzky stránky:

Revidované vo verzii IG 3.23.1