O zozname kníh v prostredí Infogate, o jeho blokoch a funkciách sme písali v článku Zoznam kníh, kde nájdete všetky základné informácie, ktoré platia aj pre zoznam predávaných kníh. V tomto článku sa budeme venovať len výnimkám, ktoré má zoznam predávaných kníh.

Zoznam záznamov Infogate

Stránka sa skladá z rovnakých blokov ako zoznam kníh v Infogate a sú nimi:

1. horné menu – tmavá lišta v hornej časti stránky,

2. filtrovanie – celá ľavá strana stránky,

3. informačno navigačné záhlavie – pod hornou lištou,

4. zoznam záznamov kníh – ústredná časť stránky,

5. päta stránky – dolná tmavá časť stránky, obsahujúca odkazy.

Horné menu

Názov modulu

Zoznam predávaných kníh sa zobrazuje v rámci prostredia bazáru. Preto bude jeho názov Bazár.

Vyhľadávacie pole

Hľadanie je jednoduché a prehľadáva záznamy kníh cez názvy, autorov, kľúčové slová, ISBN, rok vydania.

Rozšírené vyhľadávanie

Funkcia rozšíreného hľadania nie je dostupná pre modul Bazár. Po kliknutí na funkciu vpravo hore vás systém automaticky presmeruje do prostredia Infogate a ďalej vyhľadávate tu, nie v zozname predávaných kníh.

! Keďže sa nachádzate v module Bazár, prioritne vyhľadáva v zozname predávaných kníh, nie v celej databáze Infogate. !

Informačno navigačné menu

V hornej časti je zelenou farbou vyznačené, o aký zoznam kníh sa jedná. V tomto prípade teda pôjde o Bazár – Zoznam kníh.

Odlišnosťou je aj údaj o počte kníh v Bazári. Tento údaj vám poskytuje informáciu o tom, koľko kníh je momentálne v Bazári ponúkaných na predaj.

Ďalší údaj Doteraz predaných kníh, informuje o tom, koľko bolo doteraz zrealizovaných predajov kníh.

Filtrovanie

Filtrovanie pracuje na rovnakom princípe ako v prípade modulu Infogate. Podrobnosti nájdete v článku Filtrovanie.

Kategóriami údajov, na základe ktorých môžete zoznam filtrovať sú v tomto prípade:

  • Autor
  • Rok vydania
  • Jazyk
  • Kľúčové slová
  • Multimédiá
  • Žánre

Ak nechcete využiť predvolené kategórie môžete využiť aj Hľadať vo výsledkoch vpísaním textu pre hľadanie.

! Aplikovanie filtrov a hľadanie vo výsledkoch prebieha v zozname predávaných kníh, teda v module Bazár. Neprehľadáva celú databázu Infogate. !

Výsledky vyhľadávania

Princíp vyhľadávanie v zozname predávaných kníh je rovnaký ako sme písali v samostatnom článku o vyhľadávaní.

Odlišnosti sú tu len v tom, že nie je možné vyžívať rozšírené vyhľadávanie. K dispozícii však naďalej ostáva vyhľadávacie okno, ktorým spustíte jednoduché vyhľadávanie a možnosť využitia filtru Hľadať vo výsledkoch.

Počet nájdených záznamov

Informácia o všetkých nájdených záznamoch, ktoré vyhovujú uskutočnenému hľadaniu.

! Pre aplikáciu Bazár – sa zobrazuje celkový počet kníh na predaj !

 Systém vás zelenou farbou informuje, že vyhľadanie prebehlo v prostredí Bazára.

Počet kníh v Bazári – je počet, kníh zo zoznamu predávaných kníh, ktoré vyhovujú vašej požiadavke.

Hľadané – vami zadaný hľadaný výraz, ktorý ste vpísali do vyhľadávacieho poľa.

Filtrovanie – v prípade, že ste zoznam po jednoduchom vyhľadávaní, zoznam výsledkov ešte filtrovali, zobrazujú sa aj použité filtre.

Ponúknuť knihu na predaj

V ľavej časti zoznamu Bazár je funkcia Predať knihu. Pomocou tejto funkcie môžete z tohto prostredia aj vy pridať ponuku na predaj knihy do bazáru. O tom, ako postupovať, keď chcete pridať ponuku sme písali v samostatnom článku Ako ponúknuť knihu na predaj.

Ako reagovať na ponuku

Zo zoznamu predávaných kníh sa kliknutím na obálku alebo názov konkrétneho titulu, o ktorý máte záujem, dostanete do detailu knihy. V detailnom zobrazení konkrétnej knihy, v záložke Bazár, nájdete ponuku, príp. ponuky od predávajúcich.

Z tohto prostredia môžete na ponuku reagovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Ako reagovať na ponuku kníh na predaj.

Revidované vo verzii IG 3.23.1