V zozname výpožičiek nájdete všetky potrebné informácie ohľadom vypožičiavania, ako sú aktívne výpožičky, upomínané či vrátené výpožičky, informácie o tom, komu boli požiačané a do kedy.

Prístup do zoznamu výpožičiek

K zoznamu výpožičiek sa môžete dostať viacerými spôsobmi:

 • ľavé menu → Zoznam výpožičiek,
 • horné menu → Zoznam výpožičiek,
 • rýchly prístup z pracovnej plochy → modul Výpožičky → Zoznam výpožičiek.

Pokiaľ ste ešte nezačali vypožičiavať, uvidíte informáciu, o tom, že váš zoznam je prázdny a tiež manuál ako začať s vypožičiavaním.

! Akonáhle začnete vypožičiavať, tento text sa vám už viac nebude zobrazovať !

Zoznam záznamov Infogate

! V prípade, že ste už knihy požičiavali, ale aktuálne nie je ani jedna požičaná, zoznam bude tiež prázdny !

V ľavom menu menu budete mať k dispozícií zoznamy:

Každej časti sa venujeme osobitne. Pre prechod na danú časť kliknite na názov časti vyznačený zelenou farbou.

Zoznam záznamov Infogate

Zoznam všetkých výpožičiek

V tomto zozname vidíte všetky záznamy so všetkými vykonanými akciami, to znamená, že v tomto zozname uvidíte knihy, ktoré sú vypožičané, upomínané aj vrátené.

V stĺpcoch sa zobrazujú kategórie údajov:

 • Názov – názov knihy, po kliknutí na názov sa zobrazí detail knihy (detail knihy vo vašej knižnici nie v Infogate),
 • Autor – autor knihy,
 • Umiestnenie – informácia o tom, kde sa kniha nachádza. Údaj budete mať k dispozícií ak ho máte vyplnený. O tom ako vyplniť tieto údaje sa dočítate viac v Zoznam kníh neexemplárovej knižnice.
 • Požičané od – dátum uskutočnenie výpožičky,
 • Požičané do – dátum, do ktorého knihu vypožičiavate (pri vypožičiavaní je prednastavený systém automaticky na 30 dní, vy však môžete zadať aj iný),
 • Vrátené dňa – dátum vrátenia, zobrazuje sa len pri vrátených tituloch, pokiaľ je kniha stále vypožičaná alebo upomínaná tento údaj bude prázdny,
 • Požičané komu – meno používateľa, ktorému je titul požičaný,
 • Stav – stav označuje či je kniha požičaná, upomínaná alebo vrátená,
 • Akcia – pomocou akcie vrátiť môžete vypožičanú knihu vrátiť. Akcia vrátiť sa zobrazuje len pri tých záznamoch kde je stav požičané.

Zoraďovať môžete záznamy podľa kritérií: názov, umiestnenie, požičané od, požičané do, vrátené dňa, požičané komu, stav.

Pre zoradenie je potrebné kliknúť na názov stĺpca, podľa ktorého chcete záznamy zoradiť. Kliknutím na názov sa záznamy zoradia zostupne a po opätovnom kliknutí vzostupne.

Zoznam záznamov Infogate

Zoznam Vypožičané

V tomto zozname sa zobrazujú len knihy, ktoré sú v danom momente vypožičané.

V stĺpcoch nájdete rovnaké informácie ako v zozname všetkých výpožičiek, a to názov, umiestnenie, požičané od, požičané do, požičané komu, stav a akcia.

Výnimkou je údaj dátum vrátenia, ktorý v tomto zozname nie je, keďže sa jedná o zoznam momentálne vypožičaných titulov.

Zoraďovať môžete záznamy podľa kritérií: názov, umiestnenie, požičané od, požičané do, vrátené dňa, požičané komu, stav.

Pre zoradenie je potrebné kliknúť na názov stĺpca, podľa ktorého chcete záznamy zoradiť. Kliknutím na názov sa záznamy zoradia zostupne a po opätovnom kliknutí vzostupne.

Zoznam záznamov Infogate

Zoznam Upomínané

V tomto zozname sa zobrazujú len knihy, ktoré sú v danom momente upomínané, a teda neboli vrátené do dátumu, do ktorého bola kniha vypožičaná.

V stĺpcoch nájdete rovnaké informácie ako v zozname všetkých výpožičiek názov, umiestnenie, požičané od, požičané do, požičané komu, stav a akcia.

! Výnimkou je údaj akcia, ktorý v tomto zozname nie je, keďže sa jedná o zoznam momentálne vypožičaných titulov !

Zoraďovať môžete záznamy podľa kritérií: názov, umiestnenie, požičané od, požičané do, vrátené dňa, požičané komu, stav.

Pre zoradenie je potrebné kliknúť na názov stĺpca, podľa ktorého chcete záznamy zoradiť. Kliknutím na názov sa záznamy zoradia zostupne a po opätovnom kliknutí vzostupne.

 

Revidované vo verzii IG 3.22.05