Oproti platenej verzii táto záložka poskytuje len pár informácií. Ale môžete v nej sledovať už minutý počet kníh.

Zvolený profil knižnice

V rámci záložky je možné vidieť vypísaný profil knižnice, v modrom poli vypísaný počet pridaných kníh vs maximum možných kníh.

V prípade, že presiahnete počet kníh zadarmo, je potrebné rozšíriť váš profil. Pre zmenu profilu potom kontaktujte podporu Biblib.